VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
KOŠICKÁ
BEZPEČNOSTNÁ
REVUE
ISSN 1338-4880  (print version)
ISSN 1338-6956 (online)
KOŠICE SECURITY REVUE
 
Volume 6 (2016)
1 / 2016
2 / 2016
- contens and articles
- contens and articles
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.