VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
KOŠICKÁ
BEZPEČNOSTNÁ
REVUE
ISSN 1338-4880  (print version)
ISSN 1338-6956 (online)
KOŠICE SECURITY REVUE
 
Volume 7 (2017)
1 / 2017
2 / 2017
- CONTENS

- Monika BLIŠŤANOVÁ: Hodnotenie bezpečnostných rizík prírodného charakteru na Slovensku

- Jana FIRSTOVÁ: Práce s rodinou v rámci resocializačního působení u delikventní mládeže

- Štepán KAVAN, Lucia KOVÁČOVÁ and Helena PAVLIČÍKOVÁ: Bezpečnostné vzdelávanie v oblasti prvej pomoci na základných školách v Českej a Slovenskej republike

- Izabela NOWICKA, Jacek DWORZECKI and Dominik HRYSZKIEWICZ: Measures supporting communications in synchronized organization

- Magdaléna ONDICOVÁ: Expertné zisťovanie k vypracovaniu krátkodobej prognózy drogovej kriminality

- Jiří POKORNÝ and Lenka MALÉŘOVÁ: Centra pro vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva

- Dušan REPČÍK and Zuzana NEVOLNÁ: Možnosti využitia prostriedkov umelej inteligencie pri riešení úloh v oblasti medicíny a dopravných nehôd

- Emil SEMJAN: Osobitosti výkonu vyhostenia štátneho príslušníka tretej krajiny z územia Slovenskej republiky

- Jozef STIERANKA and Lucia ORAVCOVÁ: Starostlivosť vo vzťahu ku klientovi a navrhované zmeny v slovenskej právnej úprave pri ochrane pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu
- CONTENS

- Tadeusz AMBROŻY, Ladislav KRUČANICA, Mariusz OZIMEK, Arkadiusz STANULA, Juliusz PIWOWARSKI and Teresa MUCHA: Management of physical fitness training as a praxeologiocal factor of safety culture  
 
- Josef BLAŽEK and Pavol LIPOVSKÝ: Systémy detekcie dronov z aspektov projektov VŠBM

- Peter BLIŠŤAN, Ľudovít KOVANIČ, Katarína PUKANSKÁ, Karol BARTOŠ, Karol KRAWCZYK and Paweł FRĄCKIEWICZ: Monitoring svahových deformácií využitím bezpilotných lietajúcich systémov (UAS) pre účely manažmentu a posudzovania rizík

- Danka BOGUSKÁ and Andrea MAJLINGOVÁ: The co-operation of the Fire and Rescue Service and Emergency Medical Service

- Miroslav FORET: Migrace a bezpečnost z pohledu obyvatel Brna

- Lech CHOJNOWSKI: National security as a process: From national values to the system of national security

- Stanislav KRIŽOVSKÝ and Marián MESÁROŠ: Vzťah obyvateľov Slovenska k iným etnikám - xenofóbia a rasizmus ako faktory extrémizmu

- Antoni OLAK and Antoni KRAUZ: Two duets of technique and a man, a source of enslavement of a man, children in the 21st century

- Aleš PACHMANN: Boj se systémovou korupcí v obcích, krajích a zejména státních, krajských a obecních firmách České Republiky

- Péter PÁNTYA: Fire equipment capabilities testing results 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.